Các bé Trường mầm non Đồng Cam vui chơi ngoài trời